Projekty realizowane w naszym przedszkolu

"Dzieciaki Mleczaki"

Nasza placówka bierze udział w programie edukacyjno-informacyjnym "Dzieciaki Mleczaki".Celem programu jest wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci oraz szerzenie idei zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców."Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej"

Nasza placówka brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym dotyczącym zdrowia. W efekcie podjętych działań przedszkole otrzymało stały certyfikat "Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej".
"Przedszkolak badaczem przyrody" oraz "Działaj w zielone"

"Przedszkolak badaczem przyrody" - jest to nowy projekt relizowany we współpracy z "Fundacją ekologiczną Arka".

W ogrodzie przedszkola realizujemy przedsięwzięcie "Działaj w zielone" - program inicjatyw lokalnych finansowany w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Więcej informacji - kliknij tutaj!

do góry ^


Ⓒ Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie