O nas

Informacje ogólne

Przedszkole Samorządowe Nr 1 znajduje się przy ul. Partyzantów 5 w Bychawie. Dyrektorem placówki jest Pani Mgr Anna Pietrzak. Do placówki uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat. W przedszkolu znajduje się 7 sal, w których odbywają się zajęcia przedszkolne. Dzieci podzielone są na 9 zróżnicowanych wiekowo grup. 7 grup znajduje się w budynku przedszkola, zaś dwie pozostałe są to oddziały mieszczące się w budynku Plebanii oraz w Osowie.

Przedszkole czynne jest od godz. 7.00 do 16.30. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są przez nauczycieli o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie to placówka przyjazna każdemu dziecku.Plan dnia
7.00 - 8.30
Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań według inwencji dzieci, gry
i zabawy dydaktyczne, praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym i kompensacyjnym,
zabawy ruchowe i integracyjne.

8.30 - 8.45
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.45 - 9.00
Śniadanie.

9.00 - 10.00
Zajęcia dydaktyczne.

10.00 - 12.00
Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, spacery i wycieczki.

12.00 - 12.15
Czynności porządkowe-higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

12.15 - 12.45
Obiad.

12.45 - 13.00
Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne.

13.00 - 15.30
Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy, gry dydaktyczne, stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zajęcia w małych zespołach, omawianie wydarzeń dnia, pobyt na świeżym powietrzu, podwieczorek.

15.30 - 16.30
Rozchodzenie się dzieci.

do góry ^


Ⓒ Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie