Dokumenty do pobrania


"Statut Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie"


POBIERZ PLIK
(*.pdf)


"Zgoda Rodziców na udział w wycieczce"

POBIERZ PLIK
(*.doc)

POBIERZ PLIK
(*.pdf)


"Kodeks przedszkolaka"

POBIERZ PLIK
(*.doc)

POBIERZ PLIK
(*.pdf)


"Bezpieczny pobyt dzieci w Ogrodzie Przedszkolnym"

POBIERZ PLIK
(*.doc)

POBIERZ PLIK
(*.pdf)


"Procedura dowożenia dzieci do Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie"

POBIERZ PLIK
(*.doc)

POBIERZ PLIK
(*.pdf)


"Procedura postępowania w sytuacjach trudnych
w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Bychawie"

POBIERZ PLIK
(*.doc)

POBIERZ PLIK
(*.pdf)

do góry ^


Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Bychawie - 2012